חנות

490.00 330.00

כל הספרים שתורגמו עד כה מסדרת "האוצרות האבודים":
ימי בראשית:   genesis days part 2 + genesis days part 1
דור המדבר:    exodus age part 2 +   exodus age part 1
ימי השופטים:  era of judges

גם אני רוצה לקבל במתנה פרק ראשון המספר את עניין דוד המלך ובת-שבע

לרכישה