הסכמות

הראשון לציון הרה"ג יצחק יוסף שליט"א

הרה"ג שמואל אליהו שליט"א רבה הראשי לצפת

הרב מרדכי ביסטריצקי שליט"א רבה של קהילת חב"ד לצפת

הרה"ג אליהו ביטון שליט"א רבה של בירייה ורב איזורי מרום הגליל

הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נשיא ישבת עטרת ירושלים ורב הישוב בית א-ל

גם אני רוצה לקבל במתנה פרק ראשון המספר את עניין דוד המלך ובת-שבע

לרכישה